top of page

Om oss

DKD Bygg AB har sedan starten varit engagerade i att ge våra kunder tjänster av högsta kvalitet. Vi har specialiserat oss på ombyggnader, tillbyggnader och renoveringar, främst av affärs-, kontors- och bostadshus.
Vårt team är experter på att bygga nya villor och renovera äldre villor. Vi är stolta över våra fönsterbyten och takrenoveringar.

Vi har utvecklat en stark ansvarskänsla och realistiska åtaganden för att uppfylla våra kunders krav. Att hålla avtal och kontrakt är avgörande för ett lyckat byggprojekt. Det handlar om att vara framåtblickande, se till helheten och flödet av material, människor och resurser.

Vi tror på långsiktiga relationer, inte bara på snabb och enkel försäljning. När du väljer oss får du mer än bara en entreprenör - du får en partner vars främsta fokus är att leverera bästa möjliga service till dig och ditt företag.
 
Alla byggprojekt innebär schemaläggning med tidsfrister som ska hållas och leveranser som ska ske i tid. Ändringar i tidsplanen bör meddelas direkt till alla berörda parter för att minimera problem. På DKD Bygg AB arbetar vi med tiden - inte mot den! Ett avtal gäller! Om vi har lämnat ett pris står vi fast vid det. Om vi arbetar löpande ser vi till att kostnadseffektiviteten kommer kunden till godo. Vi ser alltid till att vi får det bästa priset för material, köpta tjänster och transporter.
 
Att ha kunnig och erfaren personal på plats är avgörande för resultatet. Vår personal förstår förutsättningarna och ser till att rätt materialval görs. Vi kompromissar inte med kvaliteten! Dialog och nära samarbete är en av våra bästa tillgångar! Du kan alltid nå oss och vi ser till att du kontinuerligt informeras om hur projektet fortskrider. Dialogen är nyckeln!

DKD BYGG - Byggföretag och snickeri i Jönköping

IMG_6185_edited.png

VD

Davit Kirakosyan

anställd 2_edited_edited_edited_edited.png

Mario Zapart

bottom of page